Για την εταιρία καλλιτεχνικής παραγωγής Φρέον, σχεδιάσαμε την οπτική επικοινωνία του project “Story mine”. Μια σειρά εικονογραφήσεων για το συμπεριληπτικό πρόγραμμα θεατρικής και multimedia καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, για την ενδυνάμωση γυναικών που υφίστανται αποκλεισμό και τη δικτύωσή τους μέσα από μια online πλατφόρμα προβολής και επικοινωνίας. Οι ιστορίες έγιναν και δικές μας.

story_mine_social_design