Σχεδιασμός αφίσας και προγράμματος για τη Νύχτα Μουσείων 2011 στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας.

NYXTA_MOUSEIWN_3